Sevdalinke tekstovi

Aj, Banja Luko, na Krajini hvala
 
Banja Luko na Krajini hvala
Niko ne zna ničijega hala.
Umihana Hadži Jusufova
Na Vrbasu đugum ostavila,
Aspurliju za vrbu svezala,
A nanule vodi okrenula,
Nek’ svak misli da se utopila.
 
Aj, gradim kulu
 
Aj, gradim kulu, a kamena nemam
Aj, kulo moja pjesmom sagrađena.
Čatma joj je suzom zalivena.
U tebi ću akšamluke piti,
Sav ću sevdah tebi darovati.
 
 
Ah, moj doro
 
”Ah, moj doro, dobri doro,
šta je tebi dodijalo:
Lahko sedlo šimširovo,
il’ uzdica pozlaćena,
il’ kamdžija biserlija?”
”Ah, moj gazdo, dobri gazdo,
nije meni dodijalo
lahko sedlo šimširovo,
nit’ uzdica pozlaćena,
nit’ kamdžija biserlija!

Već je meni dodijalo,
svake noći putujući,
 kad ti ideš u mejhanu,
mene vezeš pred mejhanu,
grizem travu iz kor’jena,
pijem vodu sa kamena,
to je meni dodijalo!”
 
 

Ja zagrizoh šareniku jabuku
 
Ja zagrizoh šareniku jabuku,
i poljubih Esmer đuzel djevojku.
 
Ja kakva je šarenika jabuka,
još slađa Esmer đuzel djevojka!
 
”Oj, djevojko, slatka moja sladijo,
ko je tebi takvo ime nadio?
 
Il’ si melek, il’ džennetska hurija?
Il’ te majka kraj džennetu rodila?”
 
”Nit’ sam melek, nit’ džennetska hurija,
nit me majka kraj dženneta rodila,
već me majka ispod srca nosila!”
 
 
Jadne su mi crne oči
 
 
Jadne su mi crne oči,
U kog’ su se zagledale:
U sarhoša Ibrahima,
Jer je Ibro pijanica.
Do ponoći pije, lije,
 
A pred zoru ide dvoru,
Burmom kuca na prozoru.
Ja ga mlada čekat’ moram,
Kapiju mu otvarati
I na njeg’ se nasmijati.
 
Jaranice, Jovanova seko
Jaranice, Jovanova seko,
kaž’ Jovanu, nek doveče dođe,
jal’ nek dođe, jal’ nek me se prođe!
 
Sinoć su mi bolji dolazili:
dilber Jovo i karanfil Stevo,
na pendžeru biljeg ostavili,
žutu dunju zlatom potkićenu
i jabuku zubom ugrizenu.
 
Jesam li ti dragi govorila
 
Jesam li ti dragi govorila
da ne piješ bunar vodu hladnu,
da ne ljubiš udovice mlade.
Bunar voda svaka grozničava,
udovica svaka svadličava.
 
Već pij vince, a ljubi djevojke,
od vinca je lice rumenije,
od djevojke srce veselije.
 
Kad ćeš Mujo u Sarajevo
 
 
Kad ćeš, Mujo, u Saraj’vo,
Moj Mujo, moje ime,
Moj šeker Mujaga?
Što
ć
eš meni donijeti?
 
Don’je
ć
u ti mrki fesi
ć
,
 
Don’je
ć
u ti zlatnu lalu.
 
 
 
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
75
Kad ja po
đ
em, draga
 
 
Kad ja po
đ
em, draga,
 
iz Saraj’va grada,
ti ne pla
č
i, draga,
 
ne daj srcu jada!
Ako
č
uješ, draga,
 
da sam poginuo,
ti
č
aršiju pro
đ
i,
 
na mezar mi do
đ
i!
 
“Kako
ć
u ti dragi,
 
ja mezar poznati?”
“Lahko
ć
eš mi draga,
 
ti mezar poznati!
Na svakom mezaru
dva zlatna nišana,
a na mome draga
vezena mahrama!”
 
Kad kauri Livno porobiše
 
Kad Kauri Livno porobiše,
porobiše, vatrom popališe,
zarobiše tristo djevojaka,
zarobiše Atlagi
ć
a Zlatu.
 
Progovara kaurska vojvoda:
Č
u li mene, Atlagi
ć
a Zlato,
 
deder uzmi turski abdest na se,
kod mene ga uzimati ne
ć
eš.
 
Odgovara Atlagi
ć
a Zlata:
 
Stani malo, kaurski vojvoda!

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
76
Ako dodje Velagi
ć
u Ahmo,
 
zor delija, a moj ašiklija,
i tebi
ć
e abdest trebovati!
 
 
Kad Morija mimo Mostar pro
đ
e
 
 
Kad Morija mimo Mostar pro
đ
e,
 
mimo Mostar, mimo vodu hladnu,
al’ na vodi dvi lipe divojke:
car Katica i vezir Marica.
Car Katicu kuga prelazila,
vezir Mari tiho govorila:
Vezir Maro, ponosna divojko,
ali voliš kugu bolovati,
ali dragog drugoj pokloniti?
Vezir Mara kugi odgovara:
A bora ti, od Boga morijo,
ja b’ volila kugu bolovati,
nego dragog drugoj pokloniti.
Jer u kugi samo boli glava,
a za dragim i srce i glava.
 
Kad Vili
ć
i seku udavaše
 
 
Kad Vili
ć
i seku udavaše,
 
devet ovnov’ u kurban zaklaše,
i desetu kravu jalovicu,
da im seka zdravo goru pro
đ
e.
 
Kad su bili kroz
Č
emer planinu,
 
udri kiša za njom susnježica,
 
pokisoše u gori svatovi,

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
77
smrznu im se lijepa djevojka.
Smr
ze joj se duvak za feredžu
 
a feredža za zlatna kaftana,
 
zlatan kaftan za tanku košulju
a košulja za ple
ć
i bijele.
 
Kad su došli Tankovi
ć
a dvoru,
 
vode svate u tople odaje,
a djevojku u studenu kulu.
Dohodi joj mila svekrvica,
ne veli joj: ”Je l’ ti snaho zima?”
ve
ć
joj gleda stasa i uzrasta:
 
”Moja snaho, lijepoga rasta!”
Dok eto ti mile zaovice,
ne veli joj: ”Je l’ ti snaho zima?”
vec joj gleda po košulji veza!
I mene
ć
eš ’vako nau
č
iti.”
 
Dok eto ti mile jetrvice,
ona nosi u naramku sina:
”Pitaj, sine, svoje mile strine:
moja strina jesi li ozebla?”
Kad to
č
ula lijepa djevojka,
 
ona vadi jagluk iz njedara,
pa ga daje milom jetrvicu,
jagluk dade, pa na jastuk pade,
i umrije žalosna joj majka!
 
 
Kad ja po
đ
oh na Bembašu
 
 
Kad ja podjoh na Bembašu,
na Bembašu, na vodu,
ja povedoh b’jelo janje,

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
78
b’jelo janje sa sobom.
Sve djevojke Bembašanke
na kapiji stajahu,
samo moja mila draga,
na demirli pendžeru.
 
Ja joj nazvah: ”Selam alejk,
selam alejk, djevoj
č
e!”
 
Ona meni” ”Alejk selam,
dodj’ do ve
č
e, dilber
č
e!”
 
Ja ne odoh isto v
e
č
e,
 
ve
ć
ja odoh sutradan.
 
Drugog dana, moja draga
za drugog se udala.
 
Kad ja po
đ
oh na Bembašu (2)
 
 
Kad ja po
đ
oh na Bembašu,
 
Na Bembašu, na vodu,
I povedoh b’jelo janje,
B’jelo janje sa sobom,
Sve od jada ne bi l’ dragu,
Ne bi l’ dragu vidio.
Kad ja do
đ
oh
na Bembašu,
Na Bembašu, na vodu,
Sve djevojke na vratima,
Na vratima stajaše,
Moja draga na demirli-
pendžeru.
 
Iz maštrafe tri cvijeta,
Tri cvijeta zal’jeva,
Al-alhaber i alkatmer
I alkatmer i šeboj.

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
79
Kad sarhoši iz mejhane pojdu
 
Kad sarhoši iz mejhane pojdu,
svaki nosi ruku na saruku,
a moj dragi ruku na srdašcu.
Bože mili, šta li mi ga boli,
 
pa on nosi ruku na srdašcu?
Il’ je žedan piva i rakije?
 
Il’ je željan lica djevoja
č
kog?
 
Da je žedan piva i rakije,
 
dala bih mu
đ
erdan ispod vrata,
 
neka ar
č
i i nek’ m
isli na me.
Ak’ je željan lica djevoja
č
kog,
 
evo lica, neka lice ljubi.
 
Kad se jangin iz mahane pomoli
 
Kad se jangin iz mehane pomoli
A draga mu džamli
č
ekmu otvori.
 
Đ
ela, dragi, na b’jele ru
č
ice,
 
Pa mi skini sa srdašca mu
č
ice!”
 
 
Kad se ženi
Ć
ur
č
i
ć
u Lutv
aga
 
Kad se ženi
Ć
ur
č
i
ć
u Lutvaga,
 
on uzima Šidu Fejzaginu.
Poru
č
uje Šida Fejzagina:
 
Č
uješ mene,
Ć
ur
č
i
ć
u Lutvaga!
 
Sreži meni bejzan anteriju
 
pa mi kiti puca niz njedarca,
č
esta puca, g
đ
eno srce kuca,
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
80
sve od srme i od suha zlata,
da ja vidim,
Ć
ur
č
i
ć
u Lutvaga
,
ho
ć
eš li ih znati otkop
č
ati!
 
 
Kad se ženi taze Jusuf
-aga
 
Kad se ženi taze Jusuf
-aga
Iz Gradiškog Mori
ć
a Begzadom,
 
U koji je danak isprosio,
U taj danak carski ferman dojde
Da se kupe vojnici na vojsku
I pred njima taze Jusuf-aga,
Pa on moli ostarilu majku:
“Oj boga ti, moja stara majko,
Daj ti moli o
č
uha Memagu
 
Nek on ide sad za me na vojsku,
Nek on ide sad za me na vojsku,
Ja
ć
u za njeg’ i dva i tri puta!”
 
“Ne
ć
u, bogme, sine Jusuf
-aga.
Volim gledat’ o
č
uha Memagu,
 
Volim gledat’ o
č
uha Memagu
 
Nego tvoju Mo
ri
ć
a Begzadu.”
 
 
Kaharli sam, ve
č
erala nisam
 
 
Kaharli sam, ve
č
erala nisam,
 
haj zbog Alije da ga Bog ubije,
haj i njegova dockan dolaženja!
 
Klela sam ga od jutra do mraka:
“Haj da Bog da ga poželjela majka!”
 
Klela sam ga, al’ od srca nisam,

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
81
a što bih ga klela kad sam ga voljela,
a što
ć
u ga kleti kad
ć
e me uzeti!
 
 
Karvan ide preko Romanije
 
Karvan ide preko Romanije,
za karvanom Simo Sarajlija,
a za njime Stojko kiridžija:
 
Oj, boga ti, Simo Sarajlija,
je l’ slobodno malo zapjevati?
Oj, boga mi, Stojko
kiridžija,
 
jest slobodno koliko ti drago!
Tad zapjeva tojko kiridžija:
 
Romanijo, puna li si vuka,
puna vuka i puna hajduka,
a još više lijepih djevojaka!
 
Kasno po
đ
o’ još kasnije do
đ
o’
 
 
Kasno po
đ
o još kasnije do
đ
o’,
 
sreto’ Ajku u tijesnu sokaku.
Govorim joj i dva i tri puta:
“Bolan Ajko, skloni mi s puta,
sokak tijesan, a ja momak bijesan”.
Zaka
č
iše kop
č
e od
č
akšira,
 
za Ajkine džamfezli dimije.
 
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
82
Kiša bi pala, pasti ne može (I)
 
 
Kiša bi pala, pasti ne može,
 
sunce bi sjalo, sjati ne može,
 
sve zbog žalosti
Ibrahim-bega.
Ibrahim-bega svezana vode,
svezana vode, da ga objese.
Za njim pristaje brat mu Alija.
”Brate Alija, pazi mi djecu,
pazi i moju kao i svoju.
Kad svojoj djeci, krojiš haljine,
kroji i mojoj, kao i svojoj,
nek se ne pozna da su siro
č
ad.”
 
 
Kiša
bi pala, pasti ne može (II)
 
 
Sunce bi sjalo, sjati ne može,
 
kiša bi pala, pasti ne može,
 
ni jedno ne
ć
e od teška jada:
 
Ibrahim-bega svezana vode,
svezana vode, da ga objese.
Ibrahim-beg se natrag obzire:
”Ima l’ ikoga od roda moga?”
Za njim i
đ
aše bratac Ali
ja.
”Alija brate, pazi mi djecu,
pazi mi moju, baš k’o i svoju:
Kad svoju djecu u mejtef dadneš,
Alija brate, podaj i moju!
Kad svojoj djeci srezeš haljine,
Alija brate, srezi i mojoj.
Svojoj crvene, a mojoj mrke,

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
83
nek se poznaju da su sirote!”
 
Kliknu vila sa vrha Porima
 
Kliknu vila sa vrha Porima,
pa doziva mostarskog vezira:
Č
ujes li me mostarski vezire?
 
č
uvaj Stoca, ne daj Po
č
itelja,
 
nit’ Mostara, ne ostavljaj sama!
Viš’ Mostara ljuta guja spava,
ljuta guja,
Č
engic Smail
-aga!
Ako bi se guja probudila,
ni Saraj’vu ne bi lahko bilo,
a kamoli sv’jetu niz Neretvu!”
 
Knjigu piše Hasanaginica
 
Knjigu piše Hasanaginica,
knjigu piše iz Turske krajine,
mila k
ć
erka Hamze kapetana
 
iz Klijenka grada bijeloga,
te je šalje svojoj miloj majci:
U z’o
č
as me udomila majko,
 
u Udbinu, u Tursku krajinu,
za mojega Kunu Hasan-agu!
Evo ima devet godin’ dana,
još ja ne znam šta je muška glava,
nit’ je moje lice obljubljeno.
Ljeti aga ide po cestama
te dovodi tanane robinje,
zimi aga ide u mejhane.

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
84
Ko se ono brijegom še
ć
e
 
 
Ko se ono br
ijegom še
ć
e,
 
ko li ono bi?
Ja sam ona iz Šehera,
Suljagina k
ć
i!
 
Imala sam devet ašik’,
i malo mi bi!
A kad do
đ
e Smail
beže,
 
i dosta mi bi!
Na glavi mu crven fesi
ć
,
 
od tri dukata!
Na njemu je mor-dolama,
duga do zemlje!
Sevli stasa, tanka pasa,
soja gospodskog!
 
Ko ti, k
ć
eri, potrga
đ
erdane
 
 
”Ko ti, k
ć
eri, otrga
đ
erdane?
 
Ko ti prosu biser i merdžane?”
 
”Jutros rano ja u baš
č
u, mati,
 
po
đ
oh prve jorgovane brati.
 
Za
đ
erdan mi zape rosna grana,
 
pa se prosu ispod jorgovana!”
”A što su ti mutne o
č
i tak
o,
k’o da nisi spavala nikako?”
”Negdje slavuj pjevaše sa grane,
ja ga slušah sve do zore rane.
Mila pjesma zanese me, opi,
pa do zore ja oka ne sklopi!”

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
85
”K
ć
eri moja, tugo moja, jao,
 
a ko ti je jelek raskop
č
ao?”
 
”Ne karaj me, moja majko mila,
pa i ti si nekad mlada bila.
Mladost bujna, a i zora rujna,
raskop
č
aše moja njedra bujna!”
 
 
Kolika je abuhajat jalija (1)
 
Kolika je abuhajat jalija,
Još je ve
ć
a Dženeti
ć
a avlija.
 
Po njoj še
ć
e gondže lala Mulija,
 
Na noge joj od sedefa nanule.
 
Kolika je abuhajat jalija (2)
 
Kolika je abuhajat jalija,
još je ve
ć
a Dženneti
ć
a avlija!
 
Tu se še
ć
e Dženneti
ć
a Hajrija,
 
U Hajrije vrlo tanka havlija,
u ruci joj od biljura maštrafa!
Iz maštrafe tri cvijeta zaljeva:
bijel amber i alkatmer i ružu!
 
 
Kolika je duga Fo
č
a kleta
 
 
K
olika je duga Fo
č
a kleta,
 
s kraja na kraj puna djevojaka,
sve to ljubi gondže Mehmed
-aga.
Skupiše se po Fo
č
i djevojke
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
86
pa odoše paši pod
č
adore:
 
Aman, pašo, zemlji gospodare!
Kolika je duga Fo
č
a kleta,
 
s kraja na kraj puna djevojaka,
sve to ljubi gondže Meh
med-aga.
Od zuluma duškat ne možemo,
 
smakni nama našeg zulum
ć
ara!
 
 
Kolika je pod Mostarom Cernica
 
Kolika je pod Mostarom Cernica,
još je ve
ć
a Efi
č
ina avlija,
 
s kraja na kraj
đ
ul
-beharom procvala,
a na srijedi senabija jabuka,
a pod njome od sedefa š
ć
emlij
a;
tude sjedi Hadži Jusuf Efica,
 
na krilu mu Kovagina Fatica.
 
Kolika je šeher Banja Luka
 
Kolika je šeher Banja Luka,
s kraja na kraj puna djevojaka.
Svaka ima ašik momka svoga,
sama Fata trides’ i jednoga.
Al’ ne pro
đ
e ni godina dana
 
sve se cure poudaše redom,
samo Fata osta neudata.
 
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
87
Kolika je ta na moru galija
 
Kolika je ta na moru galija,
još je ve
ć
a u mog babe avlija.
 
Na avliji od sedefa skemlija,
na njoj sjedi moje drago ljubljeno.
Ja je ljubim s desne strane obraza,
ona mene ispod mrka fesi
ć
a.
 
 
K
olika je u Pr’jedoru
č
aršija
 
 
Kolika je u Pr’jedoru
č
aršija,
 
još je ve
ć
a moje drage avlija.
 
Po njoj še
ć
e l’jepa
Đ
ula maj
č
ina.
 
u ruci joj zlatna
č
aša šerbeta.
 
Daj mi,
Đ
ulo, zlatnu
č
ašu šerbeta,
 
ja
ć
u tebi zlatan prsten s imenom.
 
Neka znade sva pr’jedorska
č
aršija,
da te ljubim, l’jepa
Đ
ulo maj
č
ina!
 
 
Kolika je viš’ Travnika Bojna
 
Kolika je viš’ Travnika Bojna,
valja Bojna Biograda stojna!
Po njoj še
ć
e Pemba Atlagica:
 
zasukala uz ruke rukave,
a uz noge džanfezli dimije,
 
ibrik nosi, pošla do bunara.
Gledalo je
mom
č
e s one strane,
 
sve gledalo, za njom uzdisalo:
Srce, dušo, Pembo Atlagi
ć
a,
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
88
sedi sene, pogledaj na mene!
 
Kolika je vrh Travnika bojna
 
Kolika je vrh Travnika Bojna,
valja Bojna Biograda stojna.
Po njoj še
ć
e bosonoga Fata,
 
razapela jelek na prsima.
Govori joj Salko Sarajlija:
”Sapni puce, puknu
ć
e mi srce!”
 
”Crkni, pukni, sapeti ga ne
ć
u!”
 
Sko
č
i Salko na noge lagahne.
 
 
Kolike su po Glasincu kule
 
Kolike su po Glasincu kule,
ponajviša kula
ć
ehajina,
 
u vrh kule Zaima djevojka.
Njoj dolazi drugarica Ajka,
pr
eko baš
č
e, kriju
ć
i od majke,
 
pa doziva Zaimu djevojku:
Drugarice, Zaima djevojko,
da te majka porodila slijepu,
bolje neg te porodila lijepu!
S tebe su se ljudi zavadili
i krvavih rana dopanuli.
Ibru nose novoj berbernici,
Hasan-agu ka novom mezaru!
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
89
Koliko je Pr’jedor polje
 
Koliko je Pr’jedor polje,
dugo, široko,
još je ljepša, Pr’jedor
č
anka,
 
mlada djevojka.
Otud ide mlado momce,
tanko, visoko,
konja jaše, sablju paše,
ide po dragu.
Makni mi se, mlado mom
č
e,
 
ja sam žalosna!
 
Široko je Pr’jedor polje,
umo
rit
ć
u se,
 
duboka je Sana voda,
utopit
ć
u se.
 
 
Koliko se kle
 
Koliko se kle, djevojci, pa zavjetova’
Da joj pred dvor do
ć
i ne
ć
u dok je djevojka.
 
Konj-alata put navede pred dvore moje,
A ja mlada dvore metem stru
č
kom nevena.
 
Odon’d ide nevjerni
č
e, ubio ga b
og,
Pa mi nazva:”Selam ale
ć
, draga moja!
Tvoja majka ponosita, ne sevdiše me.
Neka uzme ogledalo, nek se ogleda,
Najpri sebe, onda tebe, pa ’nda i mene!”
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
90
Kolo igra na sred Sarajeva
 
Kolo igra na sred Sarajeva,
u tom kolu dvije mile seje.
Star’ja pla
č
e, a mla
đ
a se smije.
 
Star’ju prosi pola Sarajeva,
a za mladu niko i ne znade,
osim jedan Babi
ć
Ahmed
beže.
 
Star’ja seja mla
đ
oj govorila:
 
”Daj ti meni Babi
ć
Ahmed
-bega.
na poklon ti pola Sarajeva!”
”Ne dam bogme, moja mila sejo,
vr’jednije su o
č
i Ahmed
-bega
nego tvoje pola Sarajeva!”
 
Kolo igra u Kazanferiji
 
Kolo igra u Kazanferiji,
kolovo
đ
a Hata Maglajli
ć
a.
 
Do podne je kolo preigrala,
a od podne jade zadavala.
Izgubila sitnu hamajliju,
naš’o ju je Kujundži
ć
u Smajo,
 
pa je daje pobri Ahmed-agi;
”Na, ti vidi šta u njojzi piše,
č
im je Hata Maglaj primamila.
 
Oženjeno i neoženjeno:
 
oženjeno žene ostavilo,
 
neženjeno pamet izgubilo!”
 

Kona konu preko vode zvala
 
Kona konu preko vode zvala:
Kono moja, da ti jade kažem!
 
Pogibe mi jagluk iz sanduka,
poznadoh ga u Ahmeta tvoga.
Iskah m’u ga, da ga vidim, kono,
ne da’de ga meni pogledati,
ve
ć
ga savi, te u njedra stavi.
 
Dala mu ga božja otpadnica,
 
moja
ć
erka, a njegova draga!
 
 
Konj zelenko rosnu travu pase
 
Konj zelenko rosnu travu pase,
za
č
as pase, za dva prišlukuje,
 
gdje djevojka svoju majku moli:
Ne daj mene, majko, za nedraga!
Volim s dragim po gori hoditi,
glog zobati, s lista vodu piti,
studen kamen pod glavu metati,
neg’ s nedragim po dvoru šetati,
še
ć
er jesti, u svili spavati.
 
 
Konja kuje Soko Mustafaga
 
Konja kuje Soko Mustafaga,
konja kuje, konj se uskakuje.
Do njeg stoji jauklija Fata:
Zlato moje, kuda mi se spremaš?
Moja draga, u carevu vojsku!

 
92
Zlato moje, ja te
č
ekat ne
ć
u!
 
Draga moja, po volji ti bilo:
Danica je
č
ekala mjeseca
 
za goricom devet godinica,
a ti m
ene ni godinu ne
ć
eš!
 
Č
ini, Fato, što je tebi drago!
 
To izusti i ostavi dragu.
Ona osta jade jaduju
ć
i,
 
Mujo ode konja igraju
ć
i.
 
 
Konja kuje brate Sulejmane
 
Konja kuje brate Sulejmane,
sestra Safa dodaje mu
č
avle.
 
Desnom rukom
č
avle dodavala,
 
a lijevom lice zaklanjala.
”Sestro Safo, bratu odgovori,
kakva patnja tvoju dušu mori,
pa ti svoje l’jepo lice kriješ,
lice kriješ suzama ga miješ?”
”Pro
đ
i me se, brate Sulejmane,
 
zar ti ne znaš majka me udaje,
a ja jadna imam voljenoga,
pa ne mogu po
ć
i za drugoga!
 
Dado
še me života mi moga,
 
ja ne znadoh kome, ni za koga.”
”Mila sestro, ti se majke pro
đ
i,
 
koga voliš ti za njega po
đ
i!”
 
 
 

Konja kuje Dizdarević Meho
 
 
Konja kuje Dizdarevi
ć
Meho,
 
Kol’ko kuje, daleko se
č
uje:
 
Stan’, dorate, stani, dobro moje,
Ne kujem te da te preprodajem,
Ve
ć
te kujem idem po djevojku.
 
Ako bog da te je dovedemo,
Zlatno
ć
u ti sedlo sakovati,
 
Noge
ć
u ti srebrom potkovati.
 
 
Kop
č
i
ć
kuje na moru sahata(
1
)
 
 
Kop
č
i
ć
kuje na moru sahata,
 
Kop
č
i
ć
kuje, daleko se
č
uje,
 
sve do Stoca i do Po
č
itelja.
 
To za
č
u
la Fatušina majka
pa govori Fatuši djevojci:
Č
uješ, Fato, Kop
č
i
ć
a sahata
 
gdje ga kuje Kop
č
i
ć
Alajbeže,
 
gdje ga kuje, kako li se
č
uje!
 
Nasmija se Fatuša djevojka
pa besjedi svojoj staroj majci:
Č
uješ li me, moja mila majko!
 
Ono Kop
č
i
ć
ne kuje na moru,
 
niti kuje, nit’ kuca sahata,
jer je davno sahat sakovao,
ve
ć
on kuca, da mene dokuca!
 
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
94
Kop
č
i
ć
kuje na moru sahata(2)
 
 
Kop
č
i
ć
kuje na moru sahate,
 
Kop
č
i
ć
kuje, daleko se
č
uje.
 
Ć
utila ga majka i djevojka:
 
 
Č
uješ, majko, Kop
č
i
ć
a sahata?
Projd’ se k
ć
eri, Kop
č
i
ć
a sahata,
Kop
č
i
ć
a je seljanka rodila
 
U bujadi ovce
č
uvaju
ć
i,
 
U svoju ga prega
č
u povila,
 
Selja
č
kim ga mlikom zadojila,
 
A tebe je gospoja rodila
U
č
ardaku na mehku dušeku,
 
U bilu te svilu povijala,
Gospodskim te mlikom zadojila.
 
Košutice, mila li si
 
Košutice mila li si,
Što si rosna i ponosna?
Đ
e si bila te si rosna?
 
“Išla bratu po divojku, mila”.
Je li lipa ta divojka, mila?
Je l’ daleko ta divojka?
 
Kradem ti se u ve
č
eri
 
 
Kradem ti se u ve
č
eri,
 
u ve
č
eri pod pendžere,
 
da ti bacim struk zumbula,
da ti cvijet prozbori,

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
95
koliko te silno ljubim,
mrijem, dušo, za tobom.
Ti ne haješ za bolove,
za bolove srca moga.
Cvijet vehne, mlad se suši,
sevdah uzaman.
Allah nek ti drugog dade,
mrijem, dušo, za tobom.
 
Kradoh konje niže Biograda
 
 
Kradoh konje niže Biograda,
 
tu
j me niko
č
uti ni vidjeti
 
ve
ć
u polje tri mlade djevojke.
 
Jedna veli: –
Da dobra vran
č
i
ć
a!
 
Druga veli: – Bolji je zelenko!
Tre
ć
a veli:
– Konji pokradeni!
Štono veli: – Dobra konja vrana!
Onoj krojim deli morsku dibu.
Štono veli: – Bolji je zelenko!
Onoj da
doh tri dukata žuta.
 
Štono veli: – Konji pokradeni!
Onoj dadoh ranu na obrazu,
ujedoh je kao gorski vu
č
e:
 
Et’, djevojko, sam te bog ubio,
ne brini se s pokradenih konja,
ve
ć
se brini s ranom na obrazu!
 
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
96
Kraj tanahna šadrvana
 
Kraj tanahna šadrvana
gdje žubori voda živa,
 
šetala se svakog dana
sultanova k
ć
erka mila.
 
Svakog dana jedno rop
č
e
 
stajalo kraj šadrvana,
kako vr’jeme prolazilo,
sve je blije
đ
e, blije
đ
e bilo.
 
Jednog dana zapita ga
sultanova k
ć
erka draga:
 
”Kazuj, robe, odakle si,
iz plemena kojega si?”
”Ja se zovem El Muhammed,
iz plemena starih Azra,
što za ljubav život gube
 
i umiru kada ljube!”
 
Kulu gradi Ljubovi
ć
u mladi
 
 
Kulu gradi Ljubovi
ć
u mladi
 
prema kuli age Hasan-age.
Gledala ga s pendžera Zlatija,
 
Đ
uzel š
ć
erka age Hasan
-age.
Gledala ga pa je govorila:
Ja kršna li momka za gledanja!
Kad je danju ’vakav za gledanja,
ja kakav je no
ć
u za ljubljenja?
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
97
Ladna vodo li, vodo
 
Ladna vodo li, vodo,
Da ja u te utonem,
Bi l’ me iko žalio,
 
Aj, iz vode vadio?
Bi l’ me dragi žalio,
 
Aj, iz vode vadio?
Do
đ
e bra
co viš’ mene,
Pa zaplaka pa ode.
Do
đ
e seja viš’ mene,
 
Pa zaplaka pa ode.
Do
đ
e dragi viš’ mene,
 
Pa mi pruži ružicu:
 
Na ti draga, ružicu
 
Pa povrati dušicu!”
 
Lila, buba (uspavanka)
 
Lila, buba, san te prevario,
Prevario, ne zaboravio.
San u bešu, a nesan pod bešu.
Beša ti se na moru kovala,
Kovala je do tri kujundžije,
 
Na nju me
ć
u od zlata jabuku.
 
Spavaj, sine, naspavao mi se!
Majka te je jutrom probudila
Pa te svojom memom naranila.
Ustaj, sine, tebe majka budi,
Da ti tvoje b’jele grudi ljubi.
Hajd’ ustani, drago moje dite,

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
98
Pa zagrli svoju dragu majku.
 
Lila buba, seja bracu (uspavanka)
 
Lila buba, seja bracu,
Lila buba, ne bilo ti zuba.
Spavaj, spavaj, mladi braco,
Seja
ć
e ti ovna dati,
 
I pjetli
ć
a bez repi
ć
a
 
I ovni
ć
a bez roš
č
i
ć
a.
 
Da
ć
e seja šarku koku,
 
Ljubi, brate, ti djevojku.
 
L’jepi li su mostarski du
ć
ani
 
 
L’jepi li su mostarski du
ć
ani,
 
još su ljepši mladi bazerdžani,
 
a najljepši bazerdžan Mustafa!
 
Pošetala Suljagina Fata,
pošetala do Mostara grada.
Luta Fata po
č
aršiji sama,
 
ona traži Muju bazerdžana.
 
Na
đ
e Muju u sedmom du
ć
anu:
 
”Bolan, Mujo, daj mi oku zlata!”
”Nemam, nemam, Suljagina Fato,
danas, Fato, ja ne mjerim zlato.
Tereziju nosili jarani,
pa se nešto terezija kvari.
Nego, u
đ
i, magaza ovamo,
 
uzmi zlata koliko ti drago!”
Prevari se Suljagina Fata,

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
99
pr
evari se, žalosna joj majka.
 
U
đ
e Fata u magazu sama,
 
za njom Mujo zamandali vrata!
 
L’jepo ti je pod no
ć
pogledati
 
 
L’jepo ti je pod no
ć
pogledati
 
Gdje junaci rujno vino piju
Ne piju ga
č
im se pi
ć
e pije,
 
Ve
ć
ga piju
č
ašom i maštrafom.
 
Soko im se po trpezi
še
ć
e,
 
Zlatne su mu noge do koljena,
Zlatna su mu krila do ramena,
Zlatna mu je kruna nad o
č
ima.
 
 
Logom legla
 
Logom legla dilber, trava djetelina,
Moj dilbere dragi,
Od Kop
č
i
ć
a do Vili
ć
a dvora.
 
Žela ju je Kop
č
i
ć
a robinja
 
Zlatnim srpom i krnali rukom.
Gled’
o ju je Vili
ć
Huseine,
 
Gled’o ju je i govorio je:
Ja kakva si Kop
č
i
ć
a robinjo
Ne budali, Vili
ć
Huseine
 
Da ti vidiš Kop
č
i
ć
evu seku,
 
I lipša je i viša od mene
I boljeg je ruha i od moga.
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
100
Lov lovio Muharem-beg
 
Lov lovio Muharem-beg
Oko luga zelenoga.
Pusti hrte u planine,
A sokole u oblake.
Hrti srnu uhvatiše,
A sokoli b’jelu vilu.
Molila je bj’ela vila:
“Pusti mene, Muhareme.
Dat
ć
u tebi divit
-travu,
da ti puška bolje zgodi,
da ti ljuba sina rodi!”
 
Ljeto pro
đ
e, medna jesen do
đ
e
 
 
Ljeto pro
đ
e, medna jesen do
đ
e,
 
nekom medna, a nekom
č
emerna!
 
Ko se ženi i uzima drago,
 
onome je medna i še
ć
erna.
 
Ko se ženi, ne uzima drago,
 
onome je gorka i
č
emerna!
 
 
Ljubi
č
ice i ja bi’ te brala
 
 
Ljubi
č
ice, i ja bi’ te brala,
 
Samo ne znam kome bi’ te dala.
Imala sam brata i dragoga,
Oba sam i’ spremila u vojsku.
Šta bi dala da ti oba do
đ
u?
 
Za brata bi’ struku madžarije
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
101
A za dragoga crne o
č
i dala.
 
 
Majka Fatu za ve
č
erom kara
 
 
Majka Fatu za ve
č
erom kara,
 
za ve
č
erom, za še
ć
er baklavom:
 
Š
ć
eri Fato, meni te ne bilo,
 
Što
ć
e ono mo
mci po bostanu?
Nisu ono momci po bostanu,
ve
ć
su ono vuci po bostanu!
 
Kad su ono vuci po bostanu,
što
ć
e vuku zelena dolama?
 
Ono vu
č
e dlaku mijenjao,
 
pa se
č
ini prema mjese
č
ini!
 
Kad su ono vuci po bostanu
što
ć
e vuku toke na prsima?
 
Ono vu
č
e bijelo janje vu
č
e,
 
pa se
č
ini prema mjese
č
ini!
 
Kad su ono vuci po bostanu,
što
ć
e vuku kajzer jemenija?
 
Ono vu
č
e u krv ugazilo,
 
pa se
č
ini prema mjese
č
ini!
 
 
Majka Fatu kroz tri gore zvala
 
Majka Fatu kroz tri gore vi
č
e:
 
“Je si l’ k
ć
erko ubijelila platno?”
 
Fata joj se kroz sedam oziva:
“Nisam majko ni do vode došla!
Dragi mi je vodu zamutio!
Kun’ ga majko i ja
ć
u ga kleti,
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
102
samo stani, ja
ć
u zapo
č
eti:
 
Tamnica mu moja njedra bila,
sindžir
-halke, moje bijele ruke,
bukagije, moje belenzuke!”
 
Majka Meha ludog oženila
 
 
Majka
Meha ludog oženila
 
i luda ga u gerdek spremila.
Kad se Meho našo kod djevojke,
on zaplaka, traži staru majku.
 
Njega tješi pod duvak djevojka:
Nemoj plakat’, moji jadi Meho,
jer sam tebi nešto donijela:
u njedrima dunju i jabuku,
dunju grizi, jabuku miriši!
 
Majka sina na sabah budila
 
Majka sina na sabah budila:
Ustaj, sine, sabah
ć
e ti pro
ć
i;
 
Nek’ prolazi, klanjat’ ga ne mogu,
ljute su me rane osvojile:
sedam rana od sedam šišana,
osma rana bistra džeferdara.
 
Sve bih rane lako prebolio,
a što mi je rana od djevojke,
tu ti, majko, preboljet’ ne mogu!
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
103
Majka ženi na silu Omera
 
 
Majka ženi na silu Omera
 
Na silu divojku dovela.
Ne
ć
e Omer u gerdek divojci
 
Na silu u gerdek divojci.
 
Mejro mlada, Mejro luda
 
Mejro mlada, Mejro luda, što se udaješ?
“Udala me moja nana, nisam ni znala.
Kad mi dragog dovedoše, mislim: brat mi je.
Zagrli me poljubi me, – vidim da nije”.
 
Mjesec razli po Igmanu zrake
 
Mjesec razli po Igmanu zrake,
sevdah prekri
č
ikmali sokake,
 
kad mujezin sa munare javlja,
da jacija na mahale pada!
“Aziz-Allah”-
svako tiho šap
ć
e,
 
samo Ajša na mušepku pla
č
e.
 
Pla
č
e Ajša kroz mušepke guste:
 
“Gdje ste no
ć
i, ramazanske puste?
 
Gdje si dragi, kad
ć
č
ikmom pro
ć
i,
 
svojoj Ajši pod mušepke do
ć
i?”
 
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
104
Mjese
č
ina, mjesec u oblaku
 
 
Mjese
č
ina, mjesec u oblaku
,
ranjen Ale leži na sokaku.
 
U ruci mu dvije dunje žute,
 
a na srcu dvije rane ljute.
Prva rana, umire mu majka,
druga rana, udaje se draga.
Lakša j’ rana što umire majka,
nego l’ rana što s’ udaje draga.
 
Mlad se Jusuf oženio
 
 
Mlad se Jusuf oženio
 
do pono
ć
i s ljubom bio,
od pono
ć
i haber stiže:
 
”Mlad Jusufe, car te zove!”
Carska hazna pokradena,
na Jusufa potvorena.
Stade Jusuf konja sedlat’,
viš’ njeg’ ljuba suze ljevat’.
”Oj Jusufe, bolan bio,
još me nisi poljubio.
Oj Jusufe, lale moje,
s kim ostavljaš zlato svoje?”
”Ostavljam te s majkom mojom,
s majkom mojom tri godine.
Ak’ ne dodjem za
č
etiri,
 
ti se udaj za drugoga!”
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
105
Mlado mom
č
e ispred dvora pro
đ
e
 
 
Mlado mom
č
e ispred dvora pro
đ
e
 
i zapjeva tankovitim glasom:
Č
ije zlato na vodi zaspalo?
 
Da me nije sre
ć
a
nanijela,
zlato bi mu voda odnijela!
Ja ljubio, ja je izbavio,
pa
ć
e zlato biti meni dato!
 
To do
č
ula djevoja
č
ka majka,
 
trazi š
ć
ercu po bijelu dvoru,
 
al’ je š
ć
erka ve
ć
dopala vojnu.
 
 
Mo
ć
evi
ć
u, mali Carigrade
 
 
Mo
ć
evi
ć
u, mali Carigrade,
 
u tebi sam zagledao dragu.
Dok bijaše, dobar li bijaše,
kroz tebe se pro
ć
i ne mogaše
 
od momaka i od djevojaka,
od ljepote
Ć
irkovi
ć
a Mande.
 
Ja je gledah tri godine dana,
ja je gledah, a majka je ne da.
Pa je Manda govorila majci:
Podaj, majko, il’
ć
u po
ć
i sama,
 
napravi
ć
u dva nov
a zijana:
ostavi
ć
u otvorena vrata
 
i avlijska obadva kanata,
ostavi
ć
u uplakanu majku!
 
Imam brata, zatvori
ć
e vrata,
 
imam seju, utješi
ć
e majku.
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
106
Moj behare, ko li mi te bere
 
Moj behare, ko li mi te bere?
Dragog nemam da te za me bere.
Tuga me mori, ne znam šta zborim od jada.
Beru li te moje jaranice,
jaranice, moje dušmanice?
One su mene, dragome mome omrzle.
Al’ neka ga, nek’ on svoje provodi,
neka drugoj u ašikluk othodi,
ja plakat’ ne
ć
u, ve
ć
tražim sre
ć
u za sebe!
 
 
Moj dilbere, kud se še
ć
 
 
Moj dilbere, ku
d se še
ć
eš,
 
što i mene ne povedeš?
Povedi me u
č
aršiju,
 
pa me prodaj bazardžanu.
 
Uzmi za me oku zlata,
Pa pozlati dvoru vrata.
 
Moj dragane, moj svileni gajtane
 
Moj dragane, moj svileni gajtane,
dok te mlada u kose splicaše,
lijepo l’ mi mladoj ujisaše!
Dušmani te pogledat’ ne mogoše,
iz mojih te kosa ispletoše
pa te drugoj dragoj upletoše.
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
107
Moj mjese
č
e, moj stari putni
č
e
 
 
Moj mjese
č
e, moj stari putni
č
e,
 
dosta li sam s tobom putovao!
Ti si sjao, ja sam konje krao,
ukrao sam vranca i zelenka.
Na vrancu
ć
u
vojsku vojevati,
na zelenku dovesti djevojku.
 
Moj nevene, šestopere
 
”Moj nevene, šestopere,
zašto si mi uvehnuo?
Il’ ti zmija kor’jen grize,
il’ te voda potkopava?”
”Nit’ mi zmija kor’jen grize,
nit’ me voda potkopava!
Dvoje su se milovali,
na mene se naslonili,
zato sam ti uvehnuo!”
 
Moj se dragi rasrdio na me
 
Moj se dragi rasrdio na me.
Drugarice, mol’te mu se za me,
mol’te mu se i ne mol’te mu se!
Dugo ljeto i naljutio se,
duga jesen i odljuti
ć
e se,
 
duga zima i naljubi
ć
e me!
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
221
žute dunje carigradske,
 
al’ ga nema tri godine,
nit’ se javlja, niti dolazi.
Do
đ
e dragi sa dunjama,
 
na
đ
e Fatmu na nosilima:
 
”Dvjesto dajem, spusti te je,
tristo dajem, otkrite je,
da još jednom Fatmu vidim ja!”
 
Vozila se po Vrbasu la
đ
a(
1
)
 
 
Vozila se sevdeli,
haj, vozila se sevdeli, dušo moja,
po Vrbasu la
đ
a.
 
Sva je la
đ
a sevdeli,
 
haj, sva je la
đ
a sevdeli, dušo moja,
 
srebrom okovana.
Vesla su joj sevdeli,
haj vesla su joj sevdeli, dušo moja,
od suhoga zlata.
A na la
đ
i sevdeli,
 
haj, a na la
đ
i sevdeli, dušo
moja,
devet djevojaka.
Me
đ
u njima sevdeli,
 
haj, me
đ
u njima sevdeli, dušo moja,
 
vesladžija Mujo.
 
 
 
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
222
Vozila se po Vrbasu la
đ
a(2)
 
 
Vozila m’ se, sevdeli Zumro, Mujagina la
đ
a.
 
Ko je la
đ
i, sevdeli Zumro, bio veslendžija?
 
Veslendžija, sevdeli Zumro, Mujo kujundžija.
 
Vesla su mu, sevdeli Zumro, od suhoga zlata,
Sva je la
đ
a, sevdeli Zumro, srebrom okovana,
 
A po srebru, sevdeli Zumro, zlatom pozla
ć
ena.
 
 
Vratnik pjeva
 
Vratnik pjeva, nikad ne tuguje,
Sarajevom pjesma odjekuje.
Ja miline kad s Vratnik-mejdana
p
usta mladost pro
đ
e raspjevana!
 
Sarajevo, bez Vratnika, šta je?
Tamo pjesma nikad ne prestaje!
Pod beharom, ljeti u šljiviku,
ašikuju momci na Vratniku.
Bez Zmajevca, Kule i Mejdana,
teferi
č
a, ni uranka nema!
 
 
Vrbas voda nosila jablana
 
Vrbas voda nosila jablana,
Na jablanu kuje kujundžija.
 
”Kujundžija, tako ti zanata,
 
skuj ti meni od zlata junaka!
Nemoj plava, tako ti zanata,
vec garava k’o što sam i sama!”
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
223
Vrbas voda nosila jablana (I)
 
Vrbas voda nosila jablana,
na jablanu kujundžija Mujo.
 
Njemu veli ljepotica Fata:
Kujundžija, tvojeg ti zanata,
 
sakuj meni od zlata junaka.
Nemoj plava, tako ti musafa,
ve
ć
garava ko što sam i sama,
 
ja za plava ne bih groša dala!
 
Zakukala šarka ptica
 
Zakukala šarka ptica,
perja šarena,
u perje se savijala
od zla vremena.
Kao moma u zla doba
prve godine,
sve joj druge propjevaše,
ona ne pjeva.
Prodj’te me se drugarice,
ja sam žalosna,
 
dragi mi se oženio,
 
kog’ sam voljela!
 
Zaovica pita nevjesticu
 
Zaovica pita nevjesticu:
Nevjestice, gondže od ružice,
 
Jesi l’ bl’jeda ti kod majke bila

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
224
Il’ pobl’jedi kako ’vamo do
đ
e?
Nisam bl’jeda ja kod majke bila,
Ve
ć
pobl’jedi’ kako ’vamo do
đ
o’:
 
Svekar dužan,
đ
uvegija ružan.
 
Da je svekar na hiljade dužan,
 
Sam’ da nije
đ
uvegija ružan.
 
Svekar
ć
e se duga odužiti,
 
Đ
uvegija uvijek ružan biti.
 
 
Zapio se mlad Mustaj-
beg Dukatarevi
ć
 
 
Zapio se mlad Mustaj-
beg Dukatarevi
ć
,
 
pa on propi sto dukata sve zajedan dan,
i svog ata zlatna rahta i po Budima.
Njega kara Salih-paša, Bosne gospodar:
”Šta je tebi, mlad Mustaj-
beg Dukatarevi
ć
,
 
pa ti propi sto dukata sve zajedan dan,
i svog ata zlatna rahta i po Budima?”
”Ne karaj me, Salih-paša, Bosne gospodar,
da ti ljubiš ono zlato, koje ljubim ja,
propio bi sto dukata sve zajedan dan,
i svog ata zlatna rahta i sav Budim grad!
Ako njeno, drag vezire, lice ne vidim,
šta
ć
e meni ravan Srijem, Pešta i Budim!”
 
 
Zapjevala bulbul ptica(1)
 
Zapjevala bulbul ptica,
misli zora je:
”Ustaj, Fato, ustaj zlato,
spremaj darove!”

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
225
”Ja sam mlada i sirota,
nemam darova.”
”Kad si mlada i sirota,
što se udaješ?”
”Udala me stara majka,
nisam ni znala:
kad mi kosu raspletoše,
mislim petak je,
Kad mi svilu obukoše,
mislim Bajram je,
kad mi prsten natakoše,
mislim šala je,
kad mi drago uvedoše,
mislim brat mi je!”
 
Zapjevala bulbul ptica (2)
 
Zapjevala bulbul ptica,
misli: zora je.
– Ustaj, Fato, ustaj, zlato,
dijeli darove!
– Ja sam mlada, ja sam luda,
ja ne umijem.
– Kad si luda, kad si mlada,
Što se udaješ?
Udala me stara majka,
nisam ni znala.
 
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
226
Zaplakala moja draga
 
Zaplakala moja draga
rano u zoru,
rosno cv’je
ć
e zaljevala,
 
na svom prozoru.
Volio sam kose njene,
usne rumene,
al’ je njena stara majka
ne da za mene.
Jesen ide, jesen rana,
kiše padaju,
po moju se milu dragu
svati spremaju.
 
Zaplakala še
ć
er
Đ
ula
 
 
Zaplakala še
ć
er
Đ
ula,
 
Osman-paše, vjerna ljuba:
”Moj Osmane, gdje si bio,
gdje si vojsku izgubio?”
”Evo mene,
Đ
ulo mlada,
 
pokraj Plevna, starog grada,
što mi care vojske dade,
sve mi,
Đ
ulo, za din pade.
 
Ja sam,
Đ
ulo, ropstva pao,
 
britku sablju otpasao,
pa sad nemam nikog svoga,
osima Boga jedinoga.
Đ
ogo mi je o
ć
orio,
 
a ja,
Đ
ulo,
obolio.

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
227
Kad mi
đ
ogo gladan hrže,
 
ja se,
Đ
ulo, vezan tržem.
 
Đ
ulo mlada, preudaj se,
 
meni nikad ne nadaj se.
Dušman me je zarobio,
zauvijek nas rastavio!”
 
Zaplakala stara majka
 
Zaplakala stara majka Džafer
-begova:
”Džafer
beže, ludo d’jete, šta mi dovede?
 
Dovede mi ludo mlado, ne
ć
e da rodi,
 
sve se b’jeli i rumeni i ašikuje.”
Naljuti se Džafer
beže, ode na
č
ardak.
 
Na
č
ardaku ljubu na
đ
e, podne klanjaše.
 
Sablja zveknu, ljuba jeknu,
č
edo proplaka!
 
”Šta u
č
ini, Džafer
beže ja se šalila!”
 
”Eto, majko, tvoga grijeha, tvoga i moga,
više tvoga nego moga, tako mi Boga!”
 
Zaprosio Alija
 
Zaprosio Alija
u matere Sevliju,
ne da majka Sevliju,
ve
ć
mu daje Hajriju.
 
Ne
ć
e Hajra da radi,
 
ve
ć
se s majkom inadi.
 
Kad to
č
uo Alija,
 
on poteže handžara,
 
pa udari Hajriju

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
228
posred prsa, kraj srca.
 
Zar s’ s’ udala kuno
 
”Zar s’ s’ udala kuno,
Zar s’ s’ udala, kuno moja?”
uh , jadna gora zelena!
”Jesam, bogme, seko,
Jesam, bogme, sestro moja.”
”Za koga si, kuno,
Za koga si, kuno moja?”
”Za paši
ć
a, seko,
 
Za paši
ć
a, sestro moja.”
 
”Išta ruha, kuno,
Išta ruha, kuno moja?”
”Devet sanduk’, seko,
Devet sanduk’, sestro moja.”
”Šta
ć
eš svekru, kuno,
 
Šta
ć
eš svekru, kuno moja?”
 
”Boš
č
aluk jedan, seko,
 
Boš
č
aluk jedan, sestro moja.”
 
”A svekrvi, kuno,
A svekrvi, kuno moja?”
”Jemeniju, seko,
Jemeniju, sestro moja.”
”Šta diveru, seko,
Šta diveru, sestro moja?”
”Maramicu, seko,
Maramicu, sestro moja.”
”Šta
ć
eš za’vi, seko,
 
Šta
ć
eš za’vi, sestro moja?”
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
229
”Cipalice, seko,
Cipalice, sestro moja.”
 
Zare
č
e se Šari
ć
a kaduna
 
 
Zare
č
e se Šari
ć
a kaduna,
 
u mahali me
đ
u
hanumama:
“Jes’ tako mi dina i imana,
i tako mi šehri Ramazana,
sagradit
ć
u mekteb i munaru,
 
i veliki sahat u Mostaru,
nek’ se
č
uje preko Biš
ć
a ravna,
 
Velagi
ć
a i Blagaja grada,
 
a da nije Bisine
č
ulo bi i Nevesinje!”
 
 
Zarobljeno srce moje
 
Zarobljeno srce moje,
prelaze
ć
i br’jeg i do.
 
Tražilom je ne bi l’ našlo
 
da ublaži srcu bol.
 
Uzalud mi želja moja,
 
uzalud mi nade sve,
kad ne smijem ljubit’ onu,
za kojom mi duša mre.
 
Zaspala djevojka
 
Zaspala djevojka
br’jegu na kamenu.

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
230
Siv je soko budi:
”Ustani, djevojko,
sabah
ć
e ti pro
ć
i,
 
dragi
ć
e ti do
ć
i!”
 
”Nek’ mi sabah pro
đ
e,
 
dragi nek’ mi do
đ
e!”
 
 
Zaspo mi je dragi
 
Zasp’o mi je dragi u zelenoj travi,
Oko njega vile kolo uhvatile.
Pro
đ
’te me se, vile, moje posestrime,
 
Nije meni, vile, do vašeg pivanja,
Ve
ć
je
meni, vile, do mojega jada.
 
Zašto svi
ć
eš tako rano
 
 
Zašto svi
ć
eš tako rano,
 
rujna zoro, s puno sjaja,
što mi budiš zlato moje
iz najljepšeg zagrljaja?
Što se zoro ne sakriješ,
i nepustiš no
ć
na miru,
 
da još jednom ljubim zlato
što mi leži na mom krilu?
 
Samo tihi povjeterac
nek’ nam svoje
č
ari pruža,
 
a no
ć
tiha, tako duga,
 
nek nam pruža miris ruža!
 
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
231
Zelen orah od roda se savio
 
Zelen orah od roda se savija,
Pod orahom Mujo rane previja:
“Žarko sunce, selam
ć
eš mi materi,
 
Nek mi mezar pod orahom napravi,
Draga mi se za drugoga udala,
Da Bog da joj zmija o
č
i popila.”
 
 
Zelen sokak poplavila Sava
 
Zelen sokak potopila Sava,
a mog dragog zaboljela glava.
Ja mu nosim vina iz Vidina
i rakije iz Demir-kapije,
i duhana iz nova du
ć
ana,
 
i da
ć
u mu prebijelo lice
 
ne bi li mi ozdravio dragi.
 
Zelena mi se gora
 
Zelena mi se gora porušila,
Studenim se kamenom zasula.
Tu je mnoga
č
eta izginula
 
Do dva brata, dva Filipovi
ć
a,
 
Dva sestri
ć
a, dva Ogroševi
ć
a,
 
I prilipi Bešti
ć
Mehmed
-aga.
Koga žali bratac, kog’ sestrica.
 
Mehmed-age
niko žalit nema,
 
Do li mlada Hasanbegovica.
Ona ga je mlada ožalila,
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
232
Sve po kuli roblje porušila
I na sebi dibu izvrnula,
Ć
erku Mejru u crno zavila.
 
Kada do
đ
e beže Hasan
beže,
 
Č
izme skida, a za roblje pita:
 
”Ah, boga m’ ti, moja vjerna ljubo,
Što s’ po kuli roblje porušila,
Što s’ na sebi dibu izvrnula,
Što si Mejru u crno zavila?”
” Ah, boga m’ ti beže Hasan
beže,
 
Eto sablje, eto moja glava.
Sino
ć
se je gora porušila,
 
U gori je velik ogrom bio,
Studenim se kamenom zasula.
U gori je
č
eta izginula:
 
Do dva b
rata, dva Filipovi
ć
a,
 
Dva sestri
ć
a, dva Ogroševi
ć
a,
 
I prilipi Bešti
ć
Mehmed
-aga.
Nekog žali bratac il’ sestrica,
 
Mehmed-
age niko žalit’ nema,
 
Pa ga moram mlada ožaliti
 
Jerbo mi je prvi ašik bio.”
”Bre, aferim, moja vjerno ljubo,
I meni je prvi jaran bio.”
 
Zeleno drvce niz more pliva
 
Zeleno drvce niz pliva,
Gradu se boji gradski dizdare,-
Ne boj se gradu, gradski dizdare,
Ja nisam poš’o dragu obi
ć
i.
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
233
U tu
đ
oj zemlji moja djevojka.
 
Jedni mi kažu da je bolesna,
 
Drugi mi kažu da je umrla.
 
 
Zeman, druge, da se rastajemo
 
Zeman, druge, da se rastajemo,
gdje rekosmo da se sastajemo!
Neko dvoru, neko dragom svome
a ja nemam dvora ni dragoga.
Bili dvori, pa se salomili,
dragi bio, pa se oženio!
 
 
Zlatni topi na gradu pukoše
 
Zlatni topi na gradu pukoše,
l’jepoj Ajši krnu postaviše.
”L’jepa Ajšo, je l’ ti žao majke?”
 
”Što
ć
e meni biti žao majke?
 
U mog dragog bolju majku kažu!”
 
 
Zlato Mara platno bijelila
 
Zlato Mara platno bijelila
na jaliji, nasred Sarajeva.
Tri dilbera konje natjeraše,
bijelo joj platno pogaziše.
Govorila materina Mara:
Kara
ć
e me moja mila majka,
 
što ste meni pogazili platno!

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
234
Tri dilbera konje zastaviše
i ovako Mari govoriše:
Biraj, Maro, koga
ć
eš junaka,
 
a za tvoje prebijelo platno!
 
Zmaj od Bosne
 
Sa Grada
č
ca, b’jele kule Zmaja od Bosne,
 
sokolovi zak
liktali kajde žalosne.
 
Umrla je vjerna ljuba Husein-begova
jer izgubi gospodara srca svojega.
Osedl’o je vranca svoga Husein-kapetan,
odjezdio Romaniji pod’jelit’ mejdan.
Na
č
ardaku vjerna ljuba, Allah
-illallah,
klanjala je, plakala je, haber
č
ekala.
 
Pod p
endžere glasnik stiže srca žalosnog:
 
”Udaji se, vjerna ljubo, nema bega tvog!”
Od sevdaha i žalosti, kraj pendžera svog,
 
prepu
č
e joj bolno srce, ne
ć
e za drugog.
 
Sa džamije Husejnije u
č
i mujezin,
 
sa
č
ardaka i bedema pla
č
u sokoli.
 
Do Stambola odjekuju kajde
žalosne,
 
pusta osta b’jela kula Zmaja od Bosne.
 
Zmaj prileti s Bosne na Dunavo
 
Zmaj prileti s Bosne na Dunavo
i pronese pod krilom djevojku;
a pod krilom ruho djevoja
č
ko.
 
Kad je zmaju žega dodijala,
 
baci zlato u zelenu travu,

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
235
b’jelo ruho na jelovu granu,
dade zlatu od zlata maštrafu,
posla zlato za goru, na vodu,
a na gori tri junaka mlada.
Jedan veli: “L’jepe li djevojke”-
Drugi veli: “Da je oljubimo;”-
Tre
ć
i veli: “Da je upitamo,
 
č
ijeg li je soja i plemena!”
Njima zlato samo odgovara:
Ja sam
ć
erka age
Tefterdara,
A unuka sa Bosne vezira,
Vjerna ljuba zmaja žestokoga.
 
 
Znaš li, dragi, kad se zagledasmo
 
Znaš li, dragi, kad se zagledasmo,
jedno drugom vjeru zadavasmo.
Tvr
đ
a bješe vjera od kamena,
 
danas nam je mekša od pamuka,
jer si, dragi, vjerom prevrnuo,
bolesnog te prevrtala majka!
Svud ti majka lijeka tražila,
 
i od mene i od moje majke.
Ja imala, ja ti ga ne dala,
ve
ć
ti dala od
č
eg’ boli glava:
 
č
ubre trave i koprive šare.
 
 
Zora rudi, majka sina budi
 
Zora rudi, majka sina budi:
”Ustaj sine, prolaze djevojke!”

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
236
”Nek prolaze, moja pro
ć
i ne
ć
e.
 
Sino
ć
sam joj pod pendžerom bio,
 
i b’jelo joj lice obljubio!”
 
Zora zori, p’jetli poju
 
”Zora zori, p’jetli poju,
pusti me, draga moja,
da idem!”
”Nije zora, ve
ć
je hora,
 
ostani, dilber-dragi,
kraj mene”
”Ezan u
č
i s
a munare,
pusti me, zlato moje,
da idem!”
”Nije ezan, ve
ć
Murtezan,
 
prilegni, dilber-dragi,
kraj mene!”
 
Zove majka pašu Sokoliju
 
Zove majka pašu Sokoliju,
s vrh Zlatara, viš’ Sokolovi
ć
a:
 
”Moj Mehmede, nad carstvom vezire,
vodiš vojsku Šamu i Bagdadu,
tvr
dom Be
č
u i ravnom Budimu,
 
svoju Bosnu nikad ne pohodiš,
a ja stara ho
ć
u umrijeti.
 
Moj Mehmede, sine moj ponosni,
dovedi mi s mora neimare,
gradi meni po Bosni haire,

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
237
obuzdaj mi pobješnjelu Drinu,
ć
uprijom joj sastavi obale,
 
izgradi mi karavan-saraje,
nek’ se znade koga sam rodila!”
 
Zv’jezda tjera mjeseca
 
Zv’jezda tjera mjeseca,
za goru ga otjera,
za goricom vodica,
na vodici curica,
b’jelo lice umiva.
”Daj mi malo vodice
iz te b’jele ru
č
ice!”
 
”Ne dam, dragi, ni kapi,
nek’ ti duša iskapi,
zbog sino
ć
nje bes
jede!
Zbog sino
ć
nje besjede
 
i rumene jabuke.
Drugoj daješ rumene,
meni mladoj uvehle,
uvehla ti duša ta!”
 
Zv’jezdo Dano, što ’no raniš rano
 
”Zv’jezdo Dano, što ’no raniš rano,
gdje si bila, gdje si dangubila?”
”Gledala sam gdje se bra
ć
a d’jele.
 
D’jeliše se, ne pokaraše se!”
 
 

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
238
Žarko sunce, na visoko ti si
 
 
Žarko sunce, na visoko ti si!
 
Ah, moj dragi, na daleko ti si!
Žarko sunce, pospusti se niže,
 
a, moj dragi, primakni se bliže
 
da ti pre
č
nem oke na jagluke,
 
a br
č
i
ć
e na jagluk drš
č
ice,
 
ime tvoje na rukave moje,
a ti moje na oružje svoje!
 
Kad pogledam na rukave svoje,
nek mi pane na um ime tvoje.
Kad pogledaš na oružje svoje,
 
nek ti pane na um ime moje.
 
Žarko sunce što si zakasnilo?
 
 
Žarko sunce što si zakasnilo?
 
Zakasnilo jade gledaju
ć
i,
 
dje Alibeg vjernu ljubu kara
što prošeta ispred dvora bosa.
 
Žuta lala, dušo
 
 
Žuta lala, dušo, žuta lala, srce,
 
žuta lala, moj dragane,
 
Kajtazova Najla.
Bil
đ
ul
behar, dušo, bil
đ
ul
-behar, srce,
bil
đ
ul
-behar, moj dragane,
Kajtazova Zejna,
a karanfil, dušo, a karanfil, srce,

www.bosnafolk.com
 
www.bosnafolk.com
 
239
a karanfil, moj dragane,
Ugljenova Dika.
Gondže ruža, dušo, gondže ruža, srce.
 
gondže ruža, moj dragane,
 
Č
elebi
ć
a Duda.
 
Katmer ruža, dušo, katmer ruža, srce,
 
katmer ruža, moj dragane,
 
Č
elebi
ć
a Zilka,
 
a mušketim, dušo, a mušketim, srce,
a mušketim, moj dragane,
Č
elebi
ć
a
Đ
ula.
 
Carev’ oko, dušo, carev’ oko, srce,
carev’ oko, moj dragane,
Muftijina Biba.
Katmer šeboj, dušo, katmer šeboj, srce,
katmer šeboj, moj dragane,
Osman-age Vasva.
Zimi-zelen dušo, zimi-zelen, srce,
zimi- zelen, moj dragane,
Dervišage
Đ
ula.
Plavi sumbul, dušo, plavi sumbul, srce
plavi sumbul, moj dragane.
Temimova Ajša,
a zerina, dušo, a zerina, srce,
a zerina, moj dragane,
Deronjica Duda.
Šeboj-tuba, dušo, šeboj-tuba, srce,
šeboj-tuba, moj dragane,
Mujagina Fata.